SALICRU SLC X-PERT UPS 80 – 400 kVA

Serie UPS s vyššími výkony a nadstandardní funkcionalitou

SALICRU SLC X-PERT obsahuje třífázové UPS, které kombinují velmi nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) s velmi vysokou účinností, kompaktním designem a poskytují vysoce kvalitní nepřerušitelné zdroje napájení pro všechny kritické aplikace. Použit technologie nabízí jednu z nejvyšších efektivit na trhu v režimu VFI on-line modu a 100% očekávané životnosti baterie. Řada SLC X-PERT maximalizuje využití obsazené podlahové plochy UPS díky své kompaktní konstrukci. Modely od 200 kVA mají kompletní přístup zepředu, což vylučuje potřebu bočního nebo zadního přístupu a tím usnadňuje jejich údržbu i instalaci více UPS vedle sebe nebo s minimálním odstupem od zdi. Možnost využití společných baterií pro více UPS dále vylepšuje schopnost řady SLC X-PERT poskytovat řešení s nízkým nárokem na prostor nebo ekonomiku realizace.

FUNKCE

· Technologie on-line, dvojitá konverze a DSP řídící technologie.

· Výstupní účiník 1 (VA = W).

· Míra zkreslení vstupního proudu (THDi) <3%.

· Možnost dvojího vstupní připojení pro zvýšení spolehlivoti napájení.

· Vstupní účiník> 0,99.

· Vysoká energetická účinnost, mezi 95% a 96% v normálním režimu a

až 97% v režimu vysoké účinnosti.

· Žádný transformátor ve střídači, kompaktní design a nižší hmotnost.

· Paralelní systém pro účely redundance nebo zvýšení výkonu.

· Monitorování a péče o baterie s Batt-Watch a delší životnost ve vysoce účinném režimu.

· Kompatibilní s generátory energie

· 10 ”dotyková obrazovka pro všechny modely.

· Volitelný provoz online / v ekologickém režimu.

· Výpočet zálohy dostupné v případě dlouhého výpadku napájení.

· Prodloužená životnost spotřebního materiálu.

· Široká škála dostupných možností.

· Řešení SLC Greenergy.

ÚČINNOST

Režim vysoké účinnosti

Vyhrazenými elektronickými zařízeními a řídicím algoritmem lze baterie dynamicky izolovat od stejnosměrné sběrnice zařízení, aby střídač mohl být napájen nižším stejnosměrným napětím.

Při práci s nižším stejnosměrným napětím dochází k dramatickému snížení ztrát při přepínání měniče a tím vysoké energetické účinnosti až 97% již od nízkých procent výstupního zatížení.

3-L high-efficiency režim (200 kVA až 400 kVA)

Tříúrovňový střídač přidán do režimu vysoké účinnosti. Tříúrovňové přepínání je na základě přepnutí výkonových IGBT měničů Bus (+) do 0 V pro kladný poloviční cyklus a 0 V do Bus (-) pro záporný poloviční cyklus místo klasického přepínání PWM, které přepíná z Bus (+) do Bus (-) v kterémkoli bodě cyklu.

Přepínáním napěťových skoků poloviční velikosti, napětí a ztráty na IGBT jsou sníženy, stejně jako aktuální zvlnění magnetického pole elementů. Celková účinnost zařízení při dvojité konverzi (plně zálohované zátěže) může dosáhnout maximálně 97%.

Výběr režimu Eco / Mode

Volitelný provozní režim, kdy jsou zátěže napájeny přímo statickým bypassem, pokud je v toleranci vstupní napětí i frekvenční rozsah.

Zvýšená celková účinnost systému je až 98%.

DOSTUPNOST

Paralelní zapojení

Možnost paralelních systémů až s 6 jednotkami (umožňující až 2,4 MW výstupného výkonu), a to jak pro redundantní systémy, tak pro zvýšení výstupního výkonu.

Redundantní systémy N + M umožňují napájet kritická zatížení, pro která je nutný výkon N UPS a mají redundanci M zařízení, která mohou být odpojena nebo v poruše bez dopadu na bezproblémové a plné zálohování potřebného výkonu.

Příklad: ‚2 + 1 ‚SLC X-PERT 200 kVA paralelní redundantní systém umožňuje napájet zátěž až 400 kVA i při selhání libovolné ze tří zapojených UPS, aniž by byl nutný přechod na statický bypass.

V ostatních případech může být využito paralelních zařízení pro zvýšení zátěže, kterou bude možné přidat k existujícím zařízením kapacity.

Paralelní provoz s různými výkony UPS

V případech, kdy existuje pouze jedna jednotka UPS a z důvodu potřeby rozšíření výstupního výkonu je nutné paralelně nainstalovat další zařízení, serie UPS SLC X-PERT umožňuje paralelní zapojení dvou zařízení s různými výkony. Například výkon 160 kVA rozšíříme přidáním další UPS o výkonu 100 kVA.

Zvýšená univerzálnost řešení, dosažení větší adaptability na vyvíjející se prostředí.

Redundantní interní napájecí zdroj

Zařízení má redundantní napájecí zdroj pro řízení a statický bypass. V případě výpadku hlavního napájení, redundantní zdroj energie udržuje mikroprocesor řízení napájení panelu a buzení nutné k udržení statické elektřiny potřebné pro provoz bypassu připojeného k výstupu.

Zajišťuje kontinuitu napájení i v případě poruchy samotného zařízení a poskytuje tak maximální dostupnost.

Technologie se dvěma vstupy

Usměrňovač a vstupní zdroj statického bypassu jsou ve výchozím nastavení odděleny (volitelný společný vstup).

Napájením zařízení dvěma samostatnými vstupy se zvyšuje spolehlivost systému, protože poruchou jedné ze 2 linek se neztratí napájení pro UPS a tím i zálohované obvody.

UPS musí mít pro výstup alespoň jeden zdroj energie (buď standardní přes dvojitou konverzi, statický bypass nebo z uložené energie v bateriích.

VELMI NÍZKÉ TCO

Přední přístup k údržbě

Všechny elektronické a elektrické součásti, které jsou náchylné k poruše nebo vyžadují preventivní údržbu, jsou umístěny tak, aby bylo umožněno je vyměnit přes přední část zařízení. Pro výkony 200 kVA – 400 kVA není nutné po stranách volné místo a zařízení může být instalováno přímo zadní čstí ke zdi. Kabelový vstup je veden zepředu spodní částí zařízení.

Umožňuje umístit další skříně přímo vedle sebe, což má za následek úsporu podlahového prostoru uvnitř místnosti.

Beztransformátorová technologie

Design beztransformátorové architektury s vysokou hustotou výkonu.

Snížené rozměry a hmotnost, což má za následek menší potřebný prostor v datovém centru nebo jiných prostorách pro UPS, stejně jako nižší tepelné ztráty, které vedou k snížené potřebě chlazení.

Faktor výstupního výkonu pro plný jmenovitý výkon (kVA = kW, PF = 1)

Jednotka UPS je schopna dodávat plný jmenovitý výkon ve formě kW.

U moderních zátěží s korekcí účiníku, jako jsou servery, tak není nutné použít faktor předimenzování UPS, což má za následek nižší TCO.

Čistá“ síla

Vstupní účiník 1, nízké zkreslení vstupního proudu.

Pomáhá udržovat výkon instalace s korektními parametry; nezpůsobuje rušení v zařízeních, která sdílejí energii; aktuální spotřeba upravená na to, co je nezbytně nutné; bezproblémové dimenzování kabelů.

PÉČE O BATERIE

Batt-Watch

Přerušované nabíjení baterie; izolace baterie s ohledem na zvlnění napětí způsobené deformací zátěže; teplotní kompenzace plovoucího napětí; manuální a automatický test baterie.

Prodloužení životnosti baterie. Teplotní kompenzace brání nadměrnému dobíjení a zbytečnému přehřívání baterií. Test baterie slouží k orientačnímu včasnému zjištění možných poruch a zajištění dostupnosti (nenahradí testování jednotlivých bateriových bloků samostatným ručním měřením).

Režim dynamického nabíjení

Přebytečný výkon usměrňovače, který vždy upřednostňuje výkon zátěží, může být použit k dobíjení baterií větším proudem.

Umožňuje rychlejší nabíjení baterií v případě dlouhého zálohování, čímž se zvyšuje dostupnost zálohy.

Interní baterie

Standardní záloha pro 80 kVA UPS může být umístěna ve stejné skříni zařízení interně.

Umožňuje snížit obsazenou podlahovou plochu, což má za následek nižší TCO.

Sdílené baterie

Sdílejte sadu baterií mezi dvěma UPS připojenými paralelně.

Mějte k dispozici plnou autonomii i při provozu pouze jedné ze dvou UPS. Výsledkem jsou nižší TCO. Úspory na potřebném prostoru pro záložní systém i finanční úspory.

Kompatibilní se všemi typy baterií

Umožňuje nabíjení různých typů baterií: uzavřené a otevřené olověné, gelové, NiCd, Li-Ion atd. Také může zvyšovat zálohu v případě prodlouženého výpadku napájení.

Kompatibilita zařízení s jakýmkoli typem aplikace související s zálohování, například denní cyklické zálohy.

OTEVŘENÉ SVĚTU

10 ”dotyková obrazovka

10palcová barevná dotyková obrazovka obsahující všechny informace o zařízení, měření, alarmové situace a provozní stavy. Se schématem provozu. Výběr z 8 jazyků.

Snadná manipulace, kompletní informace.

Kompatibilita s generátory energie

Špičkové spouštěcí proudy UPS lze snížit pomocí různých nastavení:

  • postupné spuštění dvou vnitřních stupňů (tyristory a PFC)
  • postupné spouštění v paralelních systémech (konfigurovatelné spouštění v čase) programovatelný čas měkkého spuštění (walk-in time)
  • deaktivace nabíjení baterie a zpoždění rychlé aktivace nabíjení baterie.

Snížení špičkového spouštěcího proudu UPS umožňuje zmenšit velikost generátorových jednotek, které napájejí zařízení pro nouzový případ. To má za následek nižší TCO.

Více informací lze nalézt v prospektech na cloudu v sekci UPS SALICRU.