UPS s IoT ve výkonech 7,5-80kW

Nejpokročilejší ochrana napájení elektrickým proudem na trhu

Nová řada UPS SALICRU SLC CUBE4 se stává nejmodernějším bezpečnostním řešením pro všechny kritické systémy a citlivé zátěže. Pokračuje tak v tradici svého předchůdce, výborně hodnoceného a maximálně spolehlivého zdroje nepřerušeného napájení UPS řady SLC CUBE3+.

Nový typ UPS má možnost cloudového připojení Nimbus, které umožňuje standardní monitorování běhu a provozu zařízení ale také možnosti dálkového ovládání, oznámení incidentů a událostí, monitorování stavu zařízení a některé činnosti preventivní údržby, případně přehrání firmware.

S tříúrovňovou on-line technologií a čtyřjádrovým DSP to jsou třífázové systémy, které nabízejí řadu prvotřídních vlastností a funkcí včetně jednotkového účiníku (kVA = kW), velmi nízkého zkreslení vstupního proudu (THDi <3%) a výkon vyšší než 96% v režimu online a 99% v režimu Eco. Chlubí se také možností neomezeného paralelního řazení UPS. (1)

V celém rozsahu výkonů lze instalovat interní baterie, což znamená snížení potřeby podlahové plochy až o 40% v případě, že nám taková kapacita baterií postačuje.

UPS řady SLC CUBE4 jsou kompatibilní se všemi typy baterií (včetně lithium-iontových) a systém péče o baterie Batt-Watch včetně speciálního řízeného dobíjení zvyšuje životnost baterií.

Vlastnosti

· Technologie online dvojité konverze s tříúrovňovou topologií

· Nejmodernější čtyřjádrové DSP control

· Výstupní účiník 1 (kVA = kW)

· Vstupní účiník> 0,99

· Míra zkreslení vstupního proudu (THDi) <3%.

· Připojení Nimbus IoT pro monitorování jako standard

· Vysoká energetická účinnost (více než 96% v režimu online a až 99% v režimu Eco)

· Neomezený (1) počet paralelních systémů pro účely redundance nebo zvýšení výkonu.

· Systém péče a správy baterie Batt-Watch.

· Baterie obsažené u standardních modelů v celém rozsahu.

· Kompatibilní se všemi typy baterií, včetně lithium-iontových.

· Kompatibilní s generátory energie.

· 5 ”dotyková obrazovka pro všechny modely.

· Rozhraní USB, RS-232 a RS-485 a relé.

· Široká škála dostupných možností.

· Řešení SLC Greenergy.

(1) Pro modely do 20 kVA. maximálně čtyři zařízení paralelně

Účinnost

Tříúrovňová topologie s technologií DSP

Tříúrovňové přepínání, které je založeno na přepínání IGBT v polocyklech (pozitivní a negativní), řízené DSP s plovoucí desetinnou čárkou s exkluzivními jádry pro usměrňovač a invertor poskytuje maximum výkonu v dvojité konverzi.

Snižuje náklady na chlazení a zvyšuje energetickou účinnost na více než 96% od 25% zátěže, čímž se zlepšuje TCO snížením OpEx.

Faktor výstupního výkonu PF = 1 pro plný jmenovitý výkon (kVA = kW)

Jednotka UPS je schopna dodávat plný jmenovitý výkon ve formě kW.

Pro moderní zátěže s korekcí účiníku, jako jsou servery, není nutné použít faktor předimenzování UPS, což má za následek nižší TCO (celkové náklady na vlastnictví).

VFI technologie dvojité konverze

Dvojitá konverze napětí mezi vstupem a výstupem (AC / DC – DC / AC) v souladu s provozem VFI-SS-111 (EN-IEC 62040-3), zajišťující čisté, stabilní a spolehlivé napětí na výstupu.

Napájí zátěže s napětím nejvyšší kvality, chrání je před jakékoli rušení v elektrické síti.

Provoz v režimu Eco

Při ECO režimu je hlavní prioritou maximalizace výkonu zařízení a minimalizace ztrát.

Režim umožňuje dodávat zátěž přímo ze statického bypassu, pokud je k dispozici a statický bypass je v přijatelném rozsahu napětí a frekvence.

Zvyšuje tak celkový výkon systému až na 99% (vylepšení OpEx zařízení).

Vylepšené podmínky pro elektrickou instalaci

S velmi nízkým harmonickým zkreslením (THDi <3%) a vstupním účiníkem ekvivalentním jedné (FPin> 1) (2), není nutné předimenzovat transformátory, napájecí kabely a / nebo generátory energie.

Snižuje celkové investiční výdaje (CapEx).

(2) V závislosti na modelu

Zařízení z karbidu křemíku

Zařízení (prvky) z karbidu křemíku (SiC) jsou nejnovějším vývojovým trendem k výkonu a efektivitě.

Umožňují systémům pracovat v mnohem širším rozsahu teplot a při mnohem vyšších rychlostech přepínání, aniž by to ovlivnilo výkon.

Spolehlivost

Špičková technologie

Pokročilé techniky digitálního řízení vyvinuté ve spolupráci s předními evropskými výzkumnými centry a implementovány na čtyřech DSP procesorech.

Tím je umožněno použití nejpokročilejších funkcí.

Redundantní napájecí zdroj

Redundantní napájecí zdroje pro řízení a statický bypassový spínač (3).

Zajišťuje kontinuitu napájení i v případě poruchy samotného zařízení, které tak poskytuje maximální dostupnost.

(3) V závislosti na modelu.

Neomezené (4) paralelní zapojení zařízení

Nabízí možnost paralelním uspořádáním zařízení zajistit maximální dostupnost funkce (redundance N + 1, …, N + M) a také případné potřebné zvýšení výkonu (zvýšená potřeba zátěže). Poskytuje stejnou kvalitu a parametry výstupu v paralelních systémech jako v samostatných zařízeních. Je zajištěna kontinuita provozu, i když dojde ke ztrátě komunikačního signálu (v závislosti na modelu).

Dostupnost ochrany je zajištěna jak redundancí tak i možností splnit požadavky týkající se růstu spotřeby.

(4) Pro modely do 20 kVA. Maximálně čtyři zařízení paralelně.

Modulární design

Výkonové moduly s opakujícím se designem, rozdělené podle fází a interně uspořádány paralelně za účelem zvýšení výkonu.

Návrh optimalizuje výrobní procesy a spolehlivost zkrácení doby potřebné k zásahu v případě nehody

(MTTR – střední čas na opravu)

Zabezpečení s dvojitým bypassem

Dvojitý obtokový obvod jako standard pro všechny modely. Statický bypass řeší nepředvídané přetížení nebo anomální situace ovlivňující provoz zařízení. K dispozici je také interní manuální bypass údržby, což umožňuje pracovat na zařízení bez nutnosti vypínat napájené zátěže.

Kontinuita dodávky zátěže za každých okolností.

Více než 55 let zkušeností

Know-how v řešení zálohování a ochrany napájení elektrickou energií jsou nashromážděné během více než 55 let historie Salicru.

Více než 900 000 systémů UPS různého provedení a výkonu se prodalo do roku 2020 ve více než 130 zemích světa.

Provozuschopnost

Velmi kompaktní design

Jedno z nejkompaktnějších řešení na trhu s rozměry pouhých 0,172 m2 až do výkonu 20KVA, 0,345 m2 do výkonu 40kVA a 0,515 m2 do výkonu 80 kVA. Pro standardní zálohování jsou baterie umístěny interně ve skříni UPS.

To umožňuje snížit velikost obsazené podlahové plochy, což má za následek nižší TCO.

Vysoká dostupnost

Design a koncept řady SLC CUBE4 bere v úvahu dva faktory, které hrají důležitou roli po celou dobu životnosti zařízení: maximalizace MTBF (střední doba mezi poruchami) a minimalizace MTTR (střední doba opravy). Optimalizací těchto dvou proměnných snižuje na minimum potřebu servisu a jeho trvání.

Hledáme maximální provozní efektivitu.

Snadný přístup a instalace

Modely do 40 kVA mají kolečka, která usnadňují snadné umístění a mají svorkovnice, přepínače a komunikační konektory na zadní straně UPS, což vyžaduje pouze 100 mm prostoru za zařízením.

Modely od 50 do 80 kVA lze instalovat na zeď bez odstupu a mají svorkovnice, přepínače a komunikační konektory umístěné vpředu.

Optimalizace prostoru a snadná instalace a spuštění.

 1. Cloudová karta Nimbus

 2. Volný komunikační slot

 3. Paralelní port

 4. USB rozhraní

 5. Rozhraní RS-232 / (485)

 6. Digitální vstup

 7. Indikátory relé

 8. Vstupní jistič / odpojovač

 9. Výstupní jistič

 10. Ruční obtokový jistič

 11. Obtokový jistič

 12. Odpojovač baterie

Dotyková obrazovka

5 ”dotyková obrazovka s blokovým schématem zařízení a všech informací týkající se měření, parametrů a oznámení.

Vícejazyčné.

Usnadňuje manipulaci a porozumění informací v intuitivní prostředí.

Snadná údržba

Různé autodiagnostické procesy spolu s optimálním návrhem montáže komponentů přispívá k mnohem snazší práci servisních pracovníků při práci na zařízeních.

Minimalizuje dobu potřebnou k práci na zařízení a zkracovat dobu, po kterou je zařízení nefunkční.

Velmi nízké TCO

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) pro UPS jsou součtem investice na samotné zařízení + náklady na instalaci + náklady na provoz – výdaje (elektrické ztráty, údržba, spotřební materiál atd.). Pro SLC CUBE4 byly všechny tyto aspekty pečlivě vypočítány za účelem získání velmi nízkého investičního poměru oproti provozní životnosti UPS.

Úspory dosažené ve srovnání s předchozími sériemi jsou až 30%.

PROVOZNÍ NÁKLADY (OPEX)

NÁKLADY NA INSTALACI (CAPEX)

POŘIZOVACÍ NÁKLADY (CAPEX)

Široká škála možností

Ačkoli je standardně obsažena široká škála funkcí, pro konkrétní situace existuje také řada volitelných možností, včetně rozšíření doby zálohy, nezávislé obtokové linky, frekvenčního měniče, izolačního transformátoru a další.

Dosahuje úplné integrace do prostředí, které má být chráněno.

Řešení IoT

Služba Nimbus v cloudu

Řada systémů UPS SLC CUBE4 zahrnuje Nimbus komunikační kartu jako standard. Připojení této karty přes Ethernet otevírá svět komunikačních možností, od vzdálené diagnostiky a údržby po integraci s platformami SNMP, MODBUS / TCP, řízené vypnutí serverů a / nebo vzdálené aktualizace firmwaru pro kartu Nimbus.

První jednotka UPS, která je plně připojena k internetu věcí.

Standardní rozhraní

Komunikačních kanálů, které byly začleněny do zařízení je mnoho a jsou různorodé. Zahrnují USB, RS-232 a RS-485 (5) rozhraní, 1 x slot s kartou Nimbus / SNMP-Ethernet, 1 x volný slot (5), digitální vstupy, reléové výstupy a kontakt EPO (nouzové zastavení).

Vícekanálová komunikace.

(5) Pro modely 30-80 kVA.

Vzdálená diagnostika

Kritické systémy (datová centra, virtualizované systémy, řídicí centra, JIP, operační sály atd.) vyžadují nejvyšší úroveň ochrany pro zajištění jejich fungování po výpadku napětí v síti. Aby se zabránilo nehodám a / nebo minimalizoval čas potřebný k jejich vyřešení, prevence a okamžité oznámení všech alarmových stavů je zásadní.

Se vzdáleným monitorovacím systémem a přímo zasílanými oznámeními naší technické podpoře a servisu je doba odezvy snížena na absolutní minimum.

Vzdálená údržba

S ohledem na status UPS jako základního vybavení instalovaného za účelem maximální záruky dodávky elektrické energie v případě výpadků dodávek z distribuční sítě vyžaduje UPS trvalou údržbu. S dálkovým ovládáním systému údržby, který nabízí řadu možností, bude ještě dále zkvalitněna osobní preventivní a servisní činnost a zařízení bude schopno poskytovat optimální ochranu od prvního do posledního dne životnosti UPS.

Zabezpečení vašeho zařízení a bezproblémové pokračování vaší činnosti bude zaručeno v průběhu mnoha let.

Komunikační kapacity

Kartu Nimbus lze použít k povolení řady různých komunikační služeb, jako například:

– Integrace s platformou SNMP / Ethernet.

– Komunikace s protokolem MODBUS / TCP.

– Konfigurace plánovaného a řízeného vypnutí serverů.

– Nastavení služby e-mailových upozornění.

Služby zajišťují zaručenou integraci s jakýmkoli prostředím.

Péče o baterie

Batt-Watch

Baterie, které poskytují dobu zálohy v případě výpadku proudu, jsou jednou z nejcitlivějších součástí UPS řešení. V důsledku toho vyžadují zvláštní péči, aby se maximalizovala jejich životnost a byly udržovány v optimálním provozním stavu.

Techniky, které se k tomu používají jsou například teplotní kompenzace plovoucího napětí, manuální a automatické testování baterií, izolace baterií od napěťového zvlnění stejnosměrného napětí a nesouvislé, občasné dobíjení.

Všechny tyto techniky tvoří součást systému Batt-Watch a pomáhají pro získání maximálního výkonu z baterií.

* Podle IEC / EN 60896-21

Kompatibilní se všemi typy baterií

Umožňuje nabíjení různých typů baterií: uzavřené a otevřené olověné, gelové, Ni-Cd s nízkou údržbou a velmi nízkou údržbou, lithium-ion atd.

Kompatibilita zařízení s jakýmkoli typem aplikace související s zálohování, například denní cyklické zálohování.

Vyjímatelné bateriové packy

Modely 30-80 kVA mají vyměnitelné sady baterií, což usnadňuje

výměny baterií, když dosáhnou konce své životnosti. Externí bateriové skříně pro prodloužené doby zálohování také používají bateriové sady nebo baterie jsou namontovány ve vyjímatelných zásobnících.

Jednoduchý systém pro výměnu baterií, který umožní připravit sady baterií v prostorách servisní firmy a na místě pak jen provést rychlou záměnu.

Interní baterie

U všech modelů jsou baterie pro standardní zálohování umístěny interně ve skříni UPS.

Další externí bateriové boxy jsou nutné pouze při požadavku delších časů zálohy.

Bez tohoto požadavku pak obsazená podlahová plocha je minimalizována (což má za následek nižší TCO) a i práce při instalaci a uvádění do provozu je mnohem snazší a rychlejší.

Dostupné možnosti rozšíření doby zálohy

Další bateriové moduly pro umístění baterií (boxy, regály) jsou k dispozici za účelem prodloužení maximální poskytované doby zálohování.

V kombinaci s vhodně dimenzovaným dobíječem baterií to je perfektní řešení pro procesy, které vyžadují delší provoz a dobu zálohy než je standardní.

Pro více informací si stáhněte dokumenty k UPS SLC CUBE4

SALICRU CUBE4 Brochure

SALICRU CUBE4 Katalogový list