JP461A04Výkon 10-900kVA

Modulární UPS firmy SALICRU řady ADAPT je podobně jako u již mnoha aplikacemi prověřené „stand alone“ UPS řady CUBE3+ zárukou kvality a maximální spolehlivosti. Spolu se špičkovým servisem naší firmy jako výhradního distributora firmy SALICRU pro Českou republiku a servisního střediska pro produkty SALICRU (již od roku 1992) se výběrem tohoto typu UPS nemůžete zmýlit.

Maximální využitelnost a vylepšená energetická účinnost

Salicru UPS serie SLC ADAPT je řada modulárních On-line UPS s dvojitou konverzí (VFI), UPS které poskytují maximum elektrické ochrany připojené zátěže a zároveň flexibilitu a přizpůsobivost k potřebám možného růstu zátěže. Umožní získat významné finanční a energetické úspory.

UPS se skládá z výkonových modulů s výkonem 10-30kVA ve skříních pro 3, 6 nebo 10 modulů, které lze dále paralelně řadit až do maximálního výkonu 900kVA nebo s redundancí pro větší bezpečnost a ochranu připojených zařízení.

Jako základ je použita tří úrovňová IGBT technologie pro nejlepší záruku čistého, spolehlivého, nepřerušeného a ekonomického napájení na výstupu. Vysoká účinnost v on-line módu až >95% zlepšuje ukazatel celkových nákladů uživatele (TCO) v rámci provozních nákladů (OPEX). Při použití režimů Smart-efficiency nebo Eco-mode v závislosti na požadavcích zálohování, lze zvýšit účinnost UPS až na 99%.

Konečně široká škála dostupných option včetně mnoha možností komunikace a přizpůsobení se požadavkům zálohování, umožňuje plnou integraci systému UPS do nadřazených systémů řízení.

Modularita

Široký rozsah dostupných výkonů modulů

Moduly jsou dostupné ve výkonech 10, 15, 20, 25 a 30 kVA. Je tedy možné se rozhodnout přesně podle předpokládaného typu využití a možného postupného rozšiřování i cílového stavu. Platíte to, co potřebujete.

Hot-swap a hot-plug princip připojení


Adapt_modul


Hot-swap a hot-plug moduly umožňují servis bez přerušení zálohování ať již se jedná o rozšiřování výkonu, opravy, výměny výkonových modulů, modulu bypassu nebo kontroleru s dotykovým displejem. Umožňují adaptaci UPS pro budoucí potřeby bez přerušení zálohování a ochrany kritických zátěží a současně snižují čas potřebný pro opravu (MTTR) na dobu menší než 10 minut.

Vertikální škálovatelnost do 300 kVA na kabinet

Rozsah možných konfigurací v kabinetech pro 3, 6 nebo 10 modulů umožňuje konfigurace od 2x10kVA do 10x30kVA v jedné skříni.

Horizontální škálovatelnost do 900kVA na systém

Možnost konfigurace systému použitím paralelních kabinetů s konfigurací od 2×30 kVA (60 kVA) do 3×300 kVA (900 kVA).

Dostupnost zálohování

Možnost konfigurovat redundanci N+1, N+2, atd.

Stupeň redundance dle požadované spolehlivosti umožňuje získat dostupnost zálohovaného napájení s pravděpodobností 99.9999%. Poskytuje mnohem větší zabezpečení než tradiční paralelní UPS.

Prediktivní údržba

Stav hlavních komponent a součástek lze prohlížet pomocí LCD. Usnadňuje se tak údržba vadných součástek nebo modulů.

Vzdálená diagnostika

Vzdálený dohled nad systémem lze provádět prostřednictvím SNMP. Umožňuje zařízení monitorovat a přistupovat k němu přes webové rozhraní a zákazník nebo technický servis je informován o případných alarmech a podstatných událostech.

Jednoduchá údržba

Přístup pro servis zpředu a všechny moduly plug-in (výkonové moduly, bypass, kontroler) redukují čas opravy (MTTR) pro technický servis a zvyšují dostupnost zálohování.

Studený start z baterií

Systém umožňuje studený start z baterií, pokud není k dispozici vstupní síť. Zajišťuje napájení zátěže ve velmi kritických situacích.

Spolehlivost

Zcela nezávislé moduly

Každý modul obsahuje zcela nezávisle filtr, řízení, usměrňovač, bateriový dobíječ a střídač. Snadné rozložení zátěže, nabíjení baterie a činnosti související s údržbou.

VFI double-conversion technologie

Dvojitá konverze mezi vstupem a výstupem AC/DC + DC/AC poskytuje čisté, stabilní a spolehlivé napětí na výstupu. Chrání zátěž před všemi poruchami v elektrické síti a dodává do zátěže nejvyšší kvalitu napětí.

Centrální bypass

Každý kabinet obsahuje elektronický statický bypass a mechanický údržbový bypass pro maximální možný instalovaný výkon v daném kabinetu. Rozšiřování výkonu je tedy možné bez potřeby rekonfigurace při každé změně výkonu systému UPS.

Redundantní ventilátory

Systém redundantních ventilátorů s odděleným vzduchovým okruhem v každém systému usměrňovače a střídače výkonového modulu.

Bezpečnost pomocí redundance u nejpotřebnějších prvků pro zachování optimálního pracovního prostředí výkonového modulu.

Standardisovaný design


JP461A04


Špičkově navržený modulární systém pro seriovou výrobu snižuje pravděpodobnost výrobních vad a výrazně zvyšuje čas mezi poruchami (MTBF).

50 let zkušeností SALICRU

Know-how SALICRU se tvořilo v celé jeho dnes již více než 50 leté historii, kdy se firma specializuje na produkty zabezpečující nepřerušenou a zálohovanou dodávku napětí a rovněž produktů zabezpečujících dodávku kvalitní sítě. Více než 800,000 prodaných UPS do více než 130 zemí světa reprezentuje výkon srovnatelný s 5 milliony zabezpečených počítačů.

Flexibilita

Moduly ve výkonech 10 až 30 kVA a skříně pro 3, 6 nebo 10 výkonových modulů

Nabízí 77 možných kombinací pro různé skříně a dostupné moduly a až 686 možných kombinací pro systémy s paralelními UPS. Maximální adaptabilita pro potřeby každé aplikace a jejích budoucích požadavků.

Otevřené pro komunikaci

Prostřednictvím různých komunikačních rozhraní (RS-232, RS-485, USB nebo relé) nebo integrovaných do SNMP platformy. Maximum volitelných možností pro komunikaci s okolím lokálně i prostřednictvím internetu pro management, monitoring a vzdálené ovládání.

Široký rozsah volitelného příslušenství

Od manuálního by-passu po funkce frekvenčního měniče je seznam volitelného příslušenství velmi široký

Doba zálohování je přizpůsobitelná potřebám zákazníka a dané aplikace

Baterie jsou instaIovány ve vlastních boxech nebo regálech a je možné je navrhnout nebo rozšiřovat podle skutečných potřeb daného případu.

Dotykový display + klávesnice


Adapt_controler


Grafický display 5.7” nebo 10.4” + blokový diagram + LED a klávesnice pro plné ovládání a řízení UPS včetně grafiky, dat a zpráv (podle modelu). Nabízí velmi jednoduché a intuitivní ovládání.


JP461A03


Jednoduché připojení a spuštění

Připojení zezadu shora nebo spodem a dvojité zadní dveře pro úsporu místa. Optimalisované procedury instalace a spuštění pro snížení potřeby času na instalaci a spuštění do provozu.

Kompatibilní s generátory napětí

Konstrukce UPS je navržena a optimalizována pro možnost bezproblémového připojení a provozu s téměř jakýmkoli generátorem napětí.

Plně decentralizované řízení

Každý výkonový modul má své vlastní řízení bez potřeby využívání systému master/slave, který dovoluje plné vybalancování a rozložení zátěže. Zajišťuje kontinuální ochranu zátěže s okamžitým přerozdělením zátěže v případě jakékoli změny.

Odolnost vyšším teplotám

Navrženo pro možnost trvalého provozu v teplotách do 40°C bez snížení výkonu. (Toto samozřejmě není doporučená teplota pro provoz baterií, které by v takových teplotách výrazně rychleji stárly.)

Vysoký účiník pro jakýkoli druh zátěže

Vysoký účiník i pro výskyt náhlých a rychlých změn.

EPO – Emergency Power Off – Nouzové vypnutí

Nouzové vypnutí umožňuje totálně odpojit výstup v nebezpečných situacích (například při požárech a potřebě hasit bez nebezpečí zásahu elektrickým proudem)

Statický bypass

Umožňuje systému okamžitý a bezvýpadkový přechod na síť v případě přetížení, nebo poruchy. Zvyšuje spolehlivost napájení zálohované zátěže i v případech, kdy nelze zátěž napájet zálohovaně prostřednictvím standardního provozu UPS.

Batt-Watch

Monitoruje stav baterií a reguluje dobíjení v závislosti na teplotě, připojené zátěži a typu baterií. Prodlužuje životnost baterií, snižuje náklady na servis a umožňuje co nejrychlejší dobití baterií po výpadcích.

Záznam sinusovky

Ukládá záznam sinusovky na kritických prvcích během chybových stavů. Jsou to důležité informace pro vyšší spolehlivost zařízení i možnost rychlejší diagnostiky během servisu.

TCO

Vysoká účinnost dvojité konverze


Eficiency-ADAPT


3-úrovňové PWM výkonové moduly s integrovanými IGBT paky. Redukují tepelné ztráty a zvyšují energetickou účinnost. To přináší snížení celkových provozních nákladů (OPEX).

Eco-mode

V případech, kdy nezbytně nutné upravovat dvojitou konverzí kvalitu vstupní sítě a zálohovaná zátěž snese mžikové přerušení při výpadku kratší než 10ms, je možné využít tzv. ECO-mode, kdy výstup je napájen prostřednicvím by-passu, střídač je synchronizován a při výpadku napětí dojde k okamžitému napájení zátěže přes tento střídač z baterií. Účinnost se tak dostane až k 99% a výrazně se tak šetří náklady na provoz (OPEX).

Smart-efficiency mode


SmartEficiency-ADAPT


V režimu provozu On-line s dvojitou konverzí je využíván jen opravdu potřebný počet modulů pro danou zátěž. Tím se zvyšuje účinnost pro tyto moduly a tedy i celého systému. Důsledkem je opět snížení nákladů.

Vstupní účiník (power factor) = 1

Umožňuje snížit průřezy kabelů, hodnotu jistících prvků i použití generátorů napětí s menším výkonem. Dosahuje se nižších instalačních nákladů i nákladů na spotřebu energie. Dochází k poklesu celkových investičních nákladů (CapEx).

Velmi nízké vstupní proudové harmonické zkreslení (THDi)

Není třeba předimenzovávat generátory napětí, transformátory a kabeláže. Dochází k poklesu celkových investičních nákladů (CapEx).

Redukce potřebného prostoru

Až do výkonu 300kVA je třeba pro UPS bez baterií pouze 0.66m2. Velký výkon ve stejném redukovaném prostoru šetří celkové investiční náklady (CapEx).

Optimalizace výdajů


Adapt_prospekt


Modulární řešení umožňuje rozšiřovat systém přidáváním dalších výkonových modulů až v okamžiku potřeby zvýšeného výkonu. Rozložení investičních nákladů v čase i úspora provozních nákladů díky vyšší účinnosti UPS zatížené na vyšší procento než u standardní UPS pořizované již s výkonovou rezervou.

Aplikace:

– Data centra

– Zdravotnictví, nemocnice

– Finanční instituce, banky

– Telekomunikace

– Dopravní systémy

– Infrastruktura

– IT aplikace …


Adapt_prospektSerie


Volitelné příslušenství

 • Prodloužené doby zálohy podle potřeby aplikace a zákazníka

 • Monitorovací a řídící SW: Posílá alarmové zprávy (broadcast, email, SMS), je možné plánovat vypnutí UPS atd.

 • Shutdown SW: Pro heterogenní sítě s různými operačními systémy

 • Sicres vzdálený dohled: Web-aplikace pro vzdálený dohled a monitorování všech systémových parametrů, detekování anomálií a varování nebo informování pro servis

 • Ethernet/SNMP adapter s/bez GPRS modem: Ethernet adapter pro SNMP síťový protokol pro nezávislou integraci UPS do IT struktury

 • Rozšiřující releové rozhraní: celkem 5 relé, 3x výstup a 2x vstup pro systémy s moduly 25kVA a 30kVA

 • Teplotní a vlhkostní čidla: Dodává data o prostředí, kde je UPS instalována (vyžaduje SNMP adapter).

 • BACS: Monitoring baterií

 • Kit pro paralelní chod: Kit pro možnost propojit do paralelního chodu 2-3 UPS

 • Frequenční měnič: 50 -> 60 Hz nebo 60 -> 50Hz

 • Oddělená větev by-passu: Možnost odděleného napájení pro by-pass a střídač

 • Externí manuální bypass: Umožňuje servisní práce bez přerušení napájení zálohovaných obvodů

 • 1 fázový výstup: S 3-fázovým vstupem pro výkony do 40kVA a 1-fázovým vstupem pro výkony do 20kVA

 • IP51 krytí

 • Všechny typy baterií: Optimalizovaný dobíječ pro dobíjení jakýchkoli baterií: PbCa,, NiCd nebo lead acid.


PROSPEKT SLC ADAPT              KATALOG SLC ADAPT