NAŠE PROJEKTY

Za dobu existence společnosti máme mnoho zajímavých projektů a dodávek. Více se lze dočíst v našich referencích.

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

Pokud máme z našich projektů za celou dobu existence společnosti vybrat několik zajímavých projektů, je to trochu problém, protože je jich opravdu dost a není snadné vybrat jen několik.

Přesto lze zmínit alespoň následující.

Záloha stanic na trase ropovodu Družba paralelně redundantním systémem 24Vdc a na vybraných stanicích i třífázovými UPS (SALICRU)

Záloha dispečinku ČEZ Distribuce v Hradci Králové a záloha cca 60 rozvoden v oblasti ČEZ Distribuce Východ (SolarEdge Critical Power, MetaSystem)

Záloha datacentra Plzeňského magistrátu (SolarEdge Critical Power)

Záloha datacentra společnosti LESY ČR (SolarEdge Critical Power)

Záloha celé budovy pro dospělé ve Fakultní nemocnici Motol (SolarEdge Critical Power)

Záloha několika pavilonů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (SALICRU, SolarEdge Critical Power)

CO VÁM NABÍZÍME

V obchodním úseku naší společnosti jsme připraveni konzultovat s vámi a řešit vaše konkrétní požadavky na dodávky nových nebo výměny stávajících záložních systémů. Obrátíte li se na nás se svým požadavkem, řekneme si, co za informace bychom od vás potřebovali, co je třeba ještě pro kvalitní návrh a nabídku doplnit.

Bude li to situace nebo charakter vaší poptávky vyžadovat, navštívíme vás na místě a zde si vyjasníme vše další, co budeme pro zpracování nabídky potřebovat.

V naší nabídce budeme respektovat nejen vaše technické a funkční požadavky na záložní systém, ale v koordinaci s vámi se budeme snažit i o pro vás akceptovatelné cenové řešení.

Pro nabídky na dodávky a akce, které jsou zatím jen ve fázi projektů nebo tendrů, kde aktuálně nelze specifikovat vše naprosto přesně, vám náš obchodní úsek vypracuje základní nabídky sloužící jako cenový podklad do vašich rozpočtů. Takové nabídky připravujeme pokud ne obratem, tak nejpozději do následujícího dne.

Jak pro nové instalace, tak i pro výměny stávajících záložních systémů, naplánujeme postup realizace tak, aby se co nejméně dotkl vašeho provozu a co neméně vás omezil.

I ve fázi realizace, kterou bude provádět náš technický úsek, zůstává náš obchodní úsek vaším styčným kontaktem pro koordinaci celé akce.

KONTAKTUJTE NÁS

NÁVRH ŘEŠENÍ

Dle vašich požadavků a dalších případných konzultací vám zpracujeme návrh řešení, který bude plně odpovídat vašim představám funkčně, bude obsahovat ty nejkvalitnější komponenty a bude respektovat i ekonomickou stránku věci.

ČÍST VÍCE

DODÁVKA

Po vaší objednávce nebo podpisu smlouvy vám dodáme zařízení. Dovážíme a kompletujeme záložní systémy od našich dlouholetých a prověřených partnerů se zárukou dostupnosti náhradních dílů minimálně 10 let i po ukončení výroby.

ČÍST VÍCE

INSTALACE

V případě potřeby a vašeho požadavku, po dodávce produktů na náš sklad, celou dodávku zkompletujeme, odzkoušíme a naši technici provedou odbornou instalaci u vás. Naši technici jsou autorizováni a školeni našimi partnery a dodavateli. Instalace zajistíme i v obtížně dostupných místech pomocí smluvní těžké party pro stěhování nadměrných nebo těžkých břemen.

ČÍST VÍCE

KOMUNIKACE

Většina námi dodávaných zařízení má na výběr několik možných variant komunikace s uživatelem, které se liší formou a obsahem předávaných informací.

Rádi s vámi probereme vaše požadavky a doporučíme optimální variantu nebo kombinaci variant pro splnění vašich potřeb

ČÍST VÍCE

PRAVIDELNÝ SERVIS

Pro dosažení maximální spolehlivosti záložních systémů, které slouží pro napájení těch nejdůležitějších okruhů, je třeba se jim pravidelně věnovat.

Je tedy důležité provádět pravidelný servis včetně kontroly jednotlivých bateriových bloků tak, aby se minimalizoval možnost případných poruch a výpadků systému.

Naše společnost tento pravidelný preventivní servis nabízí všem našim zákazníkům, kteří v případě uzavření servisní smlouvy získávají další výhody oproti jiným zákazníkům.

ČÍST VÍCE

SERVIS

Již od počátku vzniku naší společnosti jsme si uvědomovali důležitost kvalitního servisu a fakt, že nelze dodávat zboží z oblasti záložních systémů bez jeho plného zajištění.

Proto jsme věnovali plnou pozornost jak personální stránce věci, tak i materiální. Vybíráme partnery, kde máme garanci špičkového přístupu k technickým informacím a školení našich pracovníků. Udržujeme stálý rozsáhlý sklad potřebných náhradních dílů pro náš sortiment nebo máme zajištěno velmi rychlé dodání potřebného dílu kurýrem.

Náš servis funguje v režimu 24/7 a pro smluvní zákazníky garantuje dobu servisního zásahu.

ČÍST VÍCE

NAŠI HLAVNÍ PARTNEŘI

Výběru našich partnerů dáváme velkou důležitost a některé spolupráce trvají již desetiletí. Naším nejstarším partnerem je katalánská společnost SALICRU S.A., se kterou spolupracujeme již od roku 1992. Jistě je nejen pro nás zajímavý fakt, že jsme pro společnost SALICRU jejím nejstarším trvale spolupracujícím evropským distributorem.

I další z našich hlavních partnerů a dodavatelů, israelská společnost SolarEdge Critical Power (dříve GAMATRONIC), se kterou spolupracujeme od roku 2006 je špičkou v oboru a je jedním z lídrů v branži záložních zdrojů. Jeho dodávky pro israelskou armádu (IDF) dávají jistě záruku kvality.

Vážíme si dlouholeté a výborné spolupráce s našimi hlavními partnery, kterými jsou katalánská společnost SALICRU S.A. a israelská společnost SolarEdge Critical Power (dříve GAMATRONIC).

PROČ SI VYBRAT NÁS?

KANCELÁŘE

+420251010251-2

SERVIS

+420602347360

OBCHOD

+420602366252

KANCELÁŘE

+420251010251-2

SERVIS

+420602347360

OBCHOD

+420602366252