salicruSpolečnost SALICRU pokrývá svými záložními zdroji napájení UPS plné výkonové spektrum. V rozsahu menších a středních výkonů s jednofázovým výstupem nabízí UPS serie TWIN, které vynikají svou spolehlivostí a schopností nasazení v jakýchkoli aplikacích. UPS TWIN jsou výbornou volbou pro všechny, komu na jeho důležitých obvodech skutečně záleží.

Společnost SALICRU dala na trh první záložní zdroj UPS počátkem 60. let minulého století. Stálý technologický vývoj v této oblasti i pro ostatní produkty v portfoliu společnosti přispěl a přispívá k dosažení té nejvyšší kvality a nabízených parametrů zařízení. Dá se bez přehánění říci, že v některých parametrech UPS je společnost SALICRU jednoznačně o krok před ostatními výrobci.

 UPS1

 Jedním z posledních produktů dokazujícím výše uvedené je řada UPS SALICRU SLC TWIN.

SLC TWIN záložní napájení pro jednofázové zátěže

UPS SALICRU série SLC TWIN jsou koncipovány se snahou poskytnout potřebnou flexibilitu pro třídu malých a středních výkonů UPS, kde je potřebné kombinovat špičkovou ochranu se schopností přizpůsobit se různým aplikacím.

Proto jednou z nejdůležitějších vlastností UPS řady SLC TWIN je možnost spojovat až tři jednotky do paralelního provozu s nebo bez redundance. V případě nárůstu potřeby výkonu tak uživatel nemusí měnit UPS za větší.

Série UPS TWIN je vyráběna s jednofázovým vstupem ve výkonech700VA až 10kVA nebo s třífázovým vstupem ve výkonech 8 až 20kVA, vždy s jednofázovým výstupem.

Navíc, kromě mnoha dalších výhod a vlastností tyto UPS obsahují usměrňovač s pozvolným rozběhem (soft start), pracují na neslyšitelné spínací frekvenci 20 kHz, s účiníkem> 0,98(1) a výstupem s přesností lepší než 1%.(1)

VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI

Pravá on-line technologie s dvojitou konverzí

Zálohované obvody jsou efektivněji odděleny od problému v napájecí síti, je eliminována špatná funkce zálohovaných zařízení z důvodu špatné sítě.

Paralelní provoz bez potřeby centrálního by-passu(1)

Jednoduchá rozšiřitelnost výkonu bez dalších potřeb úprav

Možnost paralelní redundance N+1 pro kritické aplikace(1)

Maximální zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti zálohování

Možnost zapojení v paralelním provozu až 3 jednotek(1)

Jednoduchá možnost jak v budoucnu rozšířit požadovaný výkon s menšími náklady

Kabel pro paralelní spojení jako standard(1)

 

Možnost dodávky s prodlouženými dobami zálohy

Schopnost zálohovat důležité obvody i po velmi dlouhé doby

Kompaktní provedení

Snižuje nároky na prostor

Bateriový test jako standard

 

Usměrňovač s PFC (power factor corrector) a soft start

Minimální zatěžování vstupní sítě špičkami nebo nevhodnou zpětnou zátěží

Účiník > 0,98(1)

Velmi kvalitní vstup s minimálním působením na vstupní síť

Účinnost >88%

Snižuje spotřebu energie, šetří přímé náklady na spotřebu energie i na chlazení UPS.

Manuální by-pass s nulovým časem přepnutí(1)

 

Velmi malé harmonické zkreslení vstupního proudu i při malých zátěžích

Výsledkem je lepší kvalita elektrické sítě v objektu, která způsobuje ve výsledku lepší dostupnost napájení a vyšší spolehlivost systému.

Řízení navržené i pro velmi dynamické zátěže umožňuje dosáhnout velmi nízkých výstupních napěťových zkreslení THDv

Absolutně kompatibilní s jakýmkoli typem zátěže (např. vysoce kapacitní a nelineární zátěž, indukční motory, frekvenční měniče atd.)

Oddělovací transformátor(2)

Například pro aplikace ve zdravotnictví

PWM střídač s IGBT transistory

 

Čelní panel s blokovým diagramem funkce, LCD a klávesnicí pro snadné získání základních informací o UPS

 

Komunikační rozhraní RS-232 (standard), USB(2), SNMP(2), AS-400(2)

 

MODBUS komunikační protokol(2)

 

Monitorovací software (standard)

 

Provedení v 19“ rack do 6kVA

 

Stálá technická podpora

Rozšiřuje okruh možného nasazení a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost

Využití více než 65% recyklovaného materiálu

Šetrnost k životnímu prostředí

SLC Greenenergy řešení

Řešení odpovídá kritériím a požadavkům maximální efektivity a úspory energie

STRUKTURA

Plně beztransformátová technologie

Užití beztransformátové technologie umožňuje významné snížení hmotnosti a objemu zařízení a podstatného snížení důležitých koeficientů, jako například poměr mezi výkonem a potřebnou podlahovou plochou.

Paralelní zapojení

Je možné zapojit až 3 jednotky UPS bez přídavného HW při potřebě zvýšit výstupní výkon, nebo zvýšit spolehlivost a bezpečnost systému paralelní redundancí. Systém zapojení se vyznačuje vysokou integritou.

Adaptace kritickým zátěžím

UPS bývají tradičně navrhovány na určitý specifický typ zátěže (například výpočetní technika).

U UPS SLC TWIN bylo řízení navrženo tak, aby UPS byla schopna bez problému napájet libovolný typ zátěže (odporová, kapacitní, nelineární, indukční motory, frekvenční měniče atd. a uspokojit tak libovolného zákazníka.

Power factor (účiník)

Power factor (účiník) velmi blízký jedné (PF>0,98) způsobuje, že UPS se na vstupu vůči síti chová jako zcela lineární, odporová zátěž s absencí jakýchkoli reaktivních odběrů energie a tím zvyšuje efektivitu a snižuje cenu provozních a instalačním nákladů.

BATERIE

Zvlnění: Technologie pro snížení zvlnění

UPS používá technologie snižující radikálně zvlnění u baterií a tím i případnou AC složku napětí baterií. To zlepšuje využitelnost baterií a prodlužuje životnost baterií.

Bateriový test

Bateriový test je možné spustit manuálně nebo automaticky v závislosti na nastavení na LCD UPS. Dvojcestnost PFC usměrňovače umožňuje bezpečný a spolehlivý test bez ohledu na zátěž na výstupu.

KOMUNIKACE

Plné zálohování pomocí UPS není kompletní bez možnosti uživatele monitorovat stav UPS, případně definovat činnosti, které má UPS provádět v určitých stavech. SLC TWIN disponuje následujícími komunikačními prvky:

 • Releové rozhraní(2)

 • RS-232 port

 • 1x volný slot

 • MODBUS/SEC protokol umožňující komunikaci se síťovým řídícím systémem s SNMP adapterem(2)

 • 2x konektor pro paralelní zapojení – Není nutný žádný další přídavný HW pro zapojení UPS do paralelní sestavy

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodloužená doba zálohy

Výhodou UPS SALICRU SLC TWIN je možnost poměrně značné kapacity baterií, které mohou být instalovány v boxu UPS.

Pro potřebu delších časů zálohy se pak dodávají externí bateriové boxy a stojany s vlastními odpojovači, kde lze umístit kapacity baterií podle zákazníkovy potřeby. Tyto boxy a stojany mohou být zhotoveny v rozměrech vhodných pro prostory, kam bude UPS instalována.

Isolační transformátor

V případě potřeby kompletního oddělení vstupu a výstupu záložního systému je možné objednat isolační transformátor, který je pak vřazen do systému UPS mezi vstup a výstup zařízení.

WEB/SNMP adapter nebo GPRS modem

Umožňuje kontrolu UPS bez potřeby lokálního PC prostřednictvím připojení UPS k lokální síti resp. v případě přiřazení pevné IP adresy kontrolu i vzdálenou přes webové rozhraní. Existuje varianta v externím boxu nebo jako karta do UPS slotu.

Monitorovací a kontrolní SW

Je určen pro jednu UPS s PC nebo serverem přes RS232 rozhraní. Umožňuje posílat informační e-maily, SMS, plánovat UPS shutdown atd.

Shutdown SW

SW pro počítače v heterogenních sítích s různými operačními systémy.

Teplotní a vlhkostní čidlo

Pro sledování parametrů prostředí, kde UPS pracuje

Manuální externí by-pass

Externí obtok UPS, který umožní jakýkoli servis UPS, případně i odpojení UPS bez přerušení napájení zálohovaných obvodů. Po připojení na manuální by-pass pouze nejsou po tuto dobu obvody zálohovány.

POPIS 

 1. AC vstup
 2. AC výstup
 3. Manuální bypass
 4. RS-232 rozhraní
 5. Slot pro rozhraní (SNMP, USB, AS-400)
 6. Chráněný konektor RJ-11/RJ-45
 7. Připojení externích baterií
 8. Vstupní ochrany
 9. Paralelní port

 

UPS2

Technická specifikace

 

 Parametry