salicruSpolečnost SALICRU dala na trh první záložní zdroj UPS počátkem 60. let minulého století. Stálý technologický vývoj v této oblasti i pro ostatní produkty v portfoliu společnosti přispěl a přispívá k dosažení té nejvyšší kvality a nabízených parametrů zařízení. Dá se bez přehánění říci, že v některých parametrech UPS je společnost SALICRU jednoznačně o krok před ostatními výrobci.

Jedním z posledních produktů dokazujícím výše uvedené je řada UPS SALICRU SLC CUBE

cube3 

VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI

Pravá on-line technologie s dvojitou konverzí

Zálohované obvody jsou efektivněji odděleny od problému v napájecí síti, je eliminována špatná funkce zálohovaných zařízení z důvodu špatné sítě.

Řízení pomocí Digital Signal Processor (DSP)

Toto pokročilé digitální řízení umožňuje vysokou přesnost UPS a a optimalizuje podmínky pro zátěž.

Pokročilá řídící technologie (Adaptive Feed forward Cancellation, AFC)

Prakticky zrušením vstupních proudových a výstupních napěťových harmonických zkreslení je eliminován efekt vracení harmonických zkreslení do sítě a je zvyšována kvalita a integrita napájení zátěže.

Účinnost >95%

Snižuje spotřebu energie, šetří přímé náklady na spotřebu energie i na chlazení UPS.

Velmi malé harmonické zkreslení vstupního proudu i při malých zátěžích

THDi <5% při 10% zátěži

THDi <1% při 100% zátěži

Výsledkem je lepší kvalita elektrické sítě v objektu, která způsobuje ve výsledku lepší dostupnost napájení a vyšší spolehlivost systému.

Vstupní účiník (PF)

PF=0,99 při zátěži >10%

PF=1 při zátěži 100%

Výsledkem je rovněž nižší spotřeba systému, lepší efektivita systému a současně i nižší náklady na provoz a servis.

Schopnost redundantní architektury

Možnost dosažení vyšší spolehlivosti systému

Řízení navržené i pro velmi dynamické zátěže umožňuje dosáhnout velmi nízkých výstupních napěťových zkreslení THDv:

THDv <0,5% s odporovou zátěží

THDv <1,5% s nelineární zátěží a vysokým crest faktorem

Absolutně kompatibilní s jakýmkoli typem zátěže (např. vysoce kapacitní a nelineární zátěž, indukční motory, frekvenční měniče atd.)

Možnost paralelní redundance N+1 pro kritické aplikace

Maximální zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti zálohování

Možnost zapojení v paralelním provozu až 4 jednotek

Jednoduchá možnost jak v budoucnu rozšířit požadovaný výkon s menšími náklady

ECO MODE – Zátěž je napájena přímo ze sítě a střídač je připraven v plném provozu k okamžitému převzetí zátěže v případě problému v síti

Pro aplikace, kde to je možné se tím snižují dramaticky náklady na spotřebu energie. Účinnost systému v tomto režimu provozu je >99%

Batt-Watch (monitoring baterií)

Zvyšuje životnost baterií přesným řízením dobíjení a zároveň minimalizuje čas potřebný pro dobití baterií. Výsledkem jsou nižší náklady na provoz a servis.

Kalkulace autonomie (doby zálohy)

Průběžná kalkulace doby zálohy na základě aktuálního stavu udržuje informovanost uživatele

Kompaktní provedení

Snižuje nároky na prostor

Deska řízení a option pro monitorování UPS

Poskytuje výběr z řady uživatelsky přívětivých komunikačních možností a umožňuje jednoduchý, efektivní a inteligentní systém správy UPS

Volitelné nastavení vstup/výstup kombinací (1 fáze, 3 fáze) nad 60kVA

Možností nastavit jakoukoli kombinaci vstupního/výstupního zapojení (1/1, 3/1, 1/3, 3/3) je UPS připravena pro jakékoli podmínky napájecí sítě i zátěže.

Velké spektrum různých volitelných příslušenství

UPS je přizpůsobitelná pro daného uživatele a aplikaci

Stálá technická podpora

Rozšiřuje okruh možného nasazení a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost

Využití více než 65% recyklovaného materiálu

Šetrnost k životnímu prostředí

SLC Greenenergy řešení

Řešení odpovídá kritériím a požadavkům maximální efektivity a úspory energie

cube3obr4

STRUKTURA

Plně beztransformátová technologie

Užití beztransformátové technologie umožňuje významné snížení hmotnosti a objemu zařízení a podstatného snížení důležitých koeficientů, jako například poměr mezi výkonem a potřebnou podlahovou plochou.

Flexibilní nastavení

SLC CUBE3 je UPS s maximální možnou flexibilitou nastavení vstupu a výstupu.

 • Tři fáze vstup/tři fáze výstup (3/3)

 • Tři fáze vstup/jedna fáze výstup (3/1)

 • Jedna fáze vstup/jedna fáze výstup (1/1)

 • Jedna fáze vstup/tři fáze výstup (1/3)

cube3obr3

Paralelní zapojení

Je možné zapojit až 4 jednotky UPS bez přídavného HW při potřebě zvýšit výstupní výkon, nebo zvýšit spolehlivost a bezpečnost systému paralelní redundancí. Systém zapojení se vyznačuje vysokou integritou.

cube3obr2

Eco-mode

Pro aplikace, kde není naprosto nezbytný provoz on-line s trvalou dvojitou konverzí napětí, je možné UPS provozovat v tzv. ECO MODE, kdy za přítomnosti napětí na vstupu je zátěž napájena prostřednictví UPS přímo ze sítě a střídač je jen synchronizován se sítí a připraven k provozu. V okamžiku výpadku napětí v síti nebo nekorektnosti napětí je střídač okamžitě připnut a dochází k napájení zátěže z UPS. Tento typ provozu je velmi úsporný, protože se eliminují ztráty UPS a účinnost se blíží 100%.

cube3obr1

Přístup, spojování subjednotek, desek a svorkovnic

Při návrhu UPS by mělo být bráno v úvaho mnoho různých hledisek jako jsou například elektro praxe a postupy, komunikace, výstupní kompatibilita, hodnocení, spolehlivost a podobně bez jakýchkoli kompromisů v otázce optimalizace a jednoduchosti servisu.

To je důvod, proč je kladen tak velký důraz na přístup k elektronickým jednotkám a dílům, deskám, kartám, a výkonovým součástkám. Současně použití subjednotek ve výkonové DC bus a řídící sekci snižuje počet komponent a výsledkem je i menší množství spojovacích rozhraní.

ŘÍZENÍ

Centralizované digitální řízení s „STATE-OF-THE-ART“ DSP: 33MHz/2GFlops

Modul PFC (Power Factor Corrector usměrňovače a výstupní střídač jsou koordinovány výkonným managementem mikrořadiče a DSP (Digital Signal Processor) což umožňuje:

 • velkou dynamiku v řízení funkcí střídače a usměrňovače

 • výstupní napětí s velmi nízkým zkreslením a vysokou stabilitou i při velmi vysokém crest faktoru a nelineární zátěži

 • velmi nízké vstupní THDi a excelentní vyvážení proudu v jednotlivých vstupních fázích

 • optimální rozdělení výstupních proudů u paralelně zapojených jednotek

 • vysoká spolehlivost díky vynikajícímu řízení zátěžových proudů a imunity proti zkratům na výstupu UPS

cube3rectifier

AFC (ADAPTIVE FEED FORWARD CANCELLATION)

Užitím resonačních řídících článků navržených pro nejvyšší frekvence harmonických poruch, zvýšením odezvy systému je umožněno perfektní sledování sinusovky vstupního proudu a výstupního napětí s výsledkem velmi nízkého harmonického zkreslení THDi a THDv.

Spínací frekvence

Je velmi důležité zvolit správnou spínací frekvenci systému. SALICRU zvolilo kompromis mezi nízkou hlučností (vysoká frekvence) a účinností (nízká frekvence). Po přesném výzkumu byla stanovena spínací frekvence 15kHz pro systémy do 60kVA a 7,5kHz pro výkonnější systémy jako nejlepší kompromis mezi akustickým rušením a ztrátami.

Adaptace kritickým zátěžím

UPS bývají tradičně navrhovány na určitý specifický typ zátěže (například výpočetní technika).

U UPS SLC CUBE3 bylo řízení navrženo tak, aby UPS byla schopna bez problému napájet libovolný typ zátěže (odporová, kapacitní, nelineární, indukční motory, frekvenční měniče atd. a uspokojit tak libovolného zákazníka.

Adaptace různým prostředím

Pro možnost adaptovat UPS pro různá prostředí existuje mnoho parametrů, které mohou být lokálně nebo vzdáleně nastavovány (napětí, nominální proud a frekvence, úroveň alarmů, pracovních módů (frekvenční měnič, ECO-MODE, vysoký výkon PFC, PFC pro slabé výkonové vedení, …)).

Elektrické specifikace

Čtvrtá generace IGBT technologie

Čtvrtá generace IGBT (Isolated Gateway Bipolar Technology) s „Trench GATE 4“ strukturou pracuje s vyšší spínací frekvencí s menšími ztrátami a tím umožňuje vyšší výkony s menší hlučností.

4-kvadrantní usměrňovač

Tato struktura umožňuje značnou úsporu energie v případech, kdy je zálohována motorická zátěž. Velice úzké dvojcestné řízení napětí na DC bus má za výsledek vysokou operační spolehlivost.

Zkreslení (THD)

Míra celkového harmonického zkreslení (THD) je vždy velmi diskutovaným tématem. Jak nejlépe vyrobit UPS imunní jak k poměru, tak i typu připojené zátěže (od čistě kapacitní po čistě induktivní).

AFC články byly užity pro extrémní snížení hodnot THD:

 • Velmi nízké vstupní proudové harmonické zkreslení THDi<1% při plné zátěži a také velmi malé i při velmi malé zátěži THDi<5% při 10% zátěži. Toto významně snižuje zátěž vstupní sítě rušením z UPS a rovněž znamená úspory v optimalizaci využití kabelů a jističů v elektrické síti.

 • Zařízení je schopné poskytovat výstupní napětí s THDv<0,5% při plné kapacitní zátěži a THDv<1,5% při nelineární zátěži nebo zátěži s vysokým crest faktorem. Výsledkem je perfektní sinusovka výstupního napětí pro napájenou zátěž, zvýšení spolehlivosti systému a delší bezproblémové operační doby.

cube3InputPF 

Power factor (účiník)

Power factor (účiník) velmi blízký jedné (PF>0,99 pro zátěž >10% způsobuje, že UPS se na vstupu vůči síti chová jako zcela lineární, odporová zátěž s absencí jakýchkoli reaktivních odběrů energie a tím zvyšuje efektivitu a snižuje cenu provozních a instalačním nákladů.

cube3Eff

Účinnost

Díky použití DSP řízení a čtvrté generace IGBT může být dosažena účinnost více než 95%. To snižuje náklady na spotřebovanou energii, průřezy kabelů, jistící prvky, klimatizaci a chlazení a snížením tepelných ztrát se rovněž zvyšuje životnost kritických komponent systému.

Ochrana proti zkratu

Řízením výstupu střídače a PFC usměrňovače se dosáhne velmi dobré ochrany proti zkratu a tedy zvýšení spolehlivosti systému. Systém také zvýší stupeň spolehlivosti ochranou DC bus rychlými pojistkami pro PFC i střídač.

BATERIE

Zvlnění: Technologie pro snížení zvlnění

UPS používá technologie snižující radikálně zvlnění u baterií a tím i případnou AC složku napětí baterií. To zlepšuje využitelnost baterií a prodlužuje životnost baterií.

BATT-WATCH: Efektivní dobíjení

Je velmi důležité mít možnost dobít baterie v nejkratším možném čase po jejich vybití při zajištění všech doporučených parametrů dobíjení.

BATT-WATCH technologie zkracuje dobu dobíjení na 4 hodiny pro dosažení 80% kapacity baterií průběžným monitorováním a řízením základních parametrů baterií v závislosti na optimalizaci dobíjení.

Předpokládaný čas zálohy

Užitím pokročilého algoritmu se odhaduje zbývající doba zálohy na základě aktuálních parametrů pro případ výpadku napětí.

Bateriový test

Bateriový test je možné spustit manuálně nebo automaticky v závislosti na nastavení na LCD UPS. Dvojcestnost PFC usměrňovače umožňuje bezpečný a spolehlivý test bez ohledu na zátěž na výstupu. Vybíjená energie je vracena do sítě.

Komunikace

Plné zálohování pomocí UPS není kompletní bez možnosti uživatele monitorovat stav UPS, případně definovat činnosti, které má UPS provádět v určitých stavech. SLC CUBE3 disponuje následujícími standardními komunikačními prvky:

 • Releové rozhraní

 • RS-232/485 port

 • 1x volný slot

 • MODBUS/SEC protokol umožňující komunikaci se síťovým řídícím systémem

 • 2x konektor pro paralelní zapojení – Není nutný žádný další přídavný HW pro zapojení UPS do paralelní sestavy

Volitelné příslušenství

Prodloužená doba zálohy

Výhodou UPS SALICRU SLC CUBE3 je možnost poměrně značné kapacity baterií, které mohou být instalovány v boxu UPS.

Pro potřebu delších časů zálohy se pak dodávají externí bateriové boxy a stojany s vlastními odpojovači, kde lze umístit kapacity baterií podle zákazníkovy potřeby. Tyto boxy a stojany mohou být zhotoveny v rozměrech vhodných pro prostory, kam bude UPS instalována.

Isolační transformátor

V případě potřeby kompletního oddělení vstupu a výstupu záložního systému je možné objednat isolační transformátor, který je pak vřazen do systému UPS mezi vstup a výstup zařízení.

SICRES adapter pro vzdálený telemanagement

SICRES karta umožňuje vzdálený management UPS prostřednictvím internetu. Je možné sledovat všechny parametry UPS, detekovat případné chyby a problémy s automatickým varováním servisní firmy. Toto příslušenství zvyšuje komfort zákazníka, zvyšuje bezpečnost a spolehlivost UPS a urychluje možnost servisního zásahu.

WEB/SNMP adapter nebo GPRS modem

Umožňuje kontrolu UPS bez potřeby lokálního PC prostřednictvím připojení UPS k lokální síti resp. v případě přiřazení pevné IP adresy kontrolu i vzdálenou přes webové rozhraní. Existuje varianta v externím boxu nebo jako karta do UPS slotu.

cube3SNMP

Monitorovací a kontrolní SW

Je určen pro jednu UPS s PC nebo serverem přes RS232 rozhraní. Umožňuje posílat informační e-maily, SMS, plánovat UPS shutdown atd.

Shutdown SW

SW pro počítače v heterogenních sítích s různými operačními systémy.

2x přídavný RS232/485 port

Teplotní a vlhkostní čidlo

Pro sledování parametrů prostředí, kde UPS pracuje

Externí display

Display s parametry UPS ve velikosti 400/1300x110mm

Manuální externí by-pass

Externí obtok UPS, který umožní jakýkoli servis UPS, případně i odpojení UPS bez přerušení napájení zálohovaných obvodů. Po připojení na manuální by-pass pouze nejsou po tuto dobu obvody zálohovány.

Frekvenční měnič

Možnost konfigurace funkce jako frekvenční měnič 60/50Hz nebo 50/60Hz. Při této funkci není dostupný by-pass.

Technická specifikace

cubeRange

cubeTechSpec