facPSpínané stejnosměrné zdroje SALICRU ELECTRONICS FAC serie P nové generace jsou ideálním řešením při potřebě napájení stejnosměrným napětím v široké škále aplikací. Modulární systém dovolující paralelní práci 16 jednotek umožňuje optimálně přizpůsobit výkon dané potřebě. Na přání je možné navíc i zálohování z externích baterií.   

Popis zařízení

Vstupní střídavé napětí prochází filtrem do usměrňovače. Vzniklé interní stejnosměrné napětí je přeměněno transistory pracujícími s vysokou frekvencí metodou šířkové modulace na pulsy. Úroveň napětí pulsů upravuje transformátor sloužící zároveň ke galvanickému oddělení vstupu a výstupu. Následuje usměrnění rychlými diodami a účinná filtrace. Výstup je ovládán statickým spínačem, který při výpadku napájení přepne na zálohování externími bateriemi (příslušenství na přání). Po vyčerpání kapacity baterií se výstup uzavře.

Hlavní vlastnosti a výhody stejnosměrných zdrojů SALICRU FAC

  • 19″ kompaktní jednotky připravené pro aplikaci do „rack rozvaděčů“ (dle DIN 41494) v různých výkonových provedeních
  • Možnost paralelního popř. paralelně redundantního chodu 16 jednotek – tím přizpůsobení výkonu spotřeb a minimalizování potřebné investice
  • Vstupní účiník » 1. Celková účinnost vyšší než 90%.
  • Vysoká přesnost velmi ceněná v extrémně důležitých aplikacích (±0.1%) a velmi nízké zvlnění výstupního stejnosměrného napětí. Vynikající dynamické parametry.
  • Signalizace na čelním panelu: LCD display (verze PH): vstupní napětí, výstupní proud, dobíjecí proud baterií, alarmy
  • LED (verze PV): provozní stavy: chod z baterií, normální provoz, alarm, ZAPNUTO/VYPNUTO
  • Komunikační rozhraní: reléový interface, optočlen pro dálkové vypnutí, seriové rozhraní RS-232C nebo RS-485
  • Stálá ochrana proti zkratu zvyšující úroveň bezpečnosti
  • Nízké rozběhové proudy
  • Vyzařování nepřekračující EMC normy

Prospekt a manuál můžete stáhnout v sekci Download