stabilizatorElektronické stabilizátory napětí SALICRU serie RE

se vyrábí ve výkonech 300 VA až 50.000 VA v jednofázovém provedení a ve výkonech 3 kVA až 150 kVA v třífázovém provedení.

Vlastnosti a výhody (Elektronické stabilizátory napětí SALICRU serie RE)

  • Výstupní napětí je řízeno a nastavováno pomocí mikroprocesoru.
  • Vysoká stabilita výstupního napětí
  • Nezávislá regulace fází
  • Od výkonu nad 1kVA by-pass řízený mikroprocesorem
  • Jako volitelné příslušenství: manuální by-pass, komunikační rozhraní (RS-232, RS-485, reléový interface)
  • Prakticky nulové harmonické zkreslení výstupu
  • Velmi rychlá korekce napětí
  • Elektronické řízení bez elektromechanických prvků
  • Verze s isolačním resp. ultra isolačním transformátorem dokonale odděluje vstup od výstupu a tím dociluje perfektního stabilizovaného napětí na výstupu bez jakéhokoli rušení ze vstupní sítě

Prospekt a manuál je ke stažení v sekci Download