MGL5000Modulární UPS MEGALINE je následovník úspěšného typu UPS METASYSTEM HF TOP LINE v nabídce firmy O.K.SERVIS Plus s.r.o. a opět vychází vstříc těm zákazníkům, kteří v okamžiku koupě UPS neznají konečný potřebný výkon, předpokládají rozšíření výkonu s nárůstem počtu spotřebičů (např. počítačů), nebo mají zájem na zvýšení spolehlivosti zálohování použitím systému redundance výkonu. Obecné informaceZákladním znakem modulární UPS METASYSTEM MEGALINE je absolutní modulárnost. UPS je složena ze stejných paralelně pracujících 1250VA výkonových modulů s vlastními bateriemi. Toto řešení přináší zákazníkovi velmi významné výhody. Výkon UPS je možno přizpůsobit skutečné potřebě tím, že navýšení výkonu lze realizovat pouhým přidáním modulů. Zátěž se rozděluje rovnoměrně mezi jednotlivé moduly, což umožňuje vytvořit UPS s různě vysokým stupněm redundance výkonu.
Pro příklad: Potřebuje li uživatel výkon UPS 5kVA a objedná UPS se šesti 1250VA moduly má celkový výkon 7,5kVA. To znamená, že při zátěži do 4kVA mohou být v poruše až dva moduly, aniž by UPS omezila zálohovací funkci. Následná oprava UPS spočívá v prosté výměně vadného modulu za nový.
Paralelně pracující sady baterií odstraňují nejčastější závadu běžných UPS s bateriemi zapojenými sériově, kdy jediná vadná baterie je schopna vyřadit UPS z činnosti.
Základní dobu zálohování, která je cca 10 minut lze zvyšovat přidáním dalších paralelních sad baterií v externích bateriových boxech. Pro snížení doby dobíjení u větších kapacit baterií je možné UPS dovybavit externími přídavnými dobíječi umístěnými ve skříních baterií.

megalinebox megaline

Hlavní charakteristiky Modulární UPS Megaline

 • dvojitá konverze, vysokofrekvenční PWM technologie umožňující malé rozměry a nízkou hmotnost;
 • mikroprocesorové řízení;
 • LCD na čelním panelu UPS umožňuje pohodlné a uživatelsky příjemné nastavování parametrů provozu UPS a sledování měřených hodnot resp. stavových hlášení a alarmů (až 192 událostí v historii)
 • Inteligentní management baterií optimalizuje průběh jejich dobíjení a dává na LCD velmi objektivní informace o zbývající autonomii
 • předimenzování součástek, takže moduly překonávají špičku až 200% přetížení;
 • vstupní účiník korigovaný na hodnotu > 0,99 – vstupní proud blízký sinusovému, celkové napěťové harmonické zkreslení na vstupu THD je <3%;
 • standardně sériové rozhraní RS232, volitelně releové rozhraní;
 • tolerance vstupní frekvence (50 nebo 60 Hz) nastavitelná až na ± 14% – vhodné při provozu s motorgenerátorem;
 • automatický elektronický by-pass nastavitelný na tři úrovně citlivosti, případně i s možností vyřazení. Snížená citlivost
 • umožňuje překonat proudové impulsy (vznikající např. při práci laserové tiskárny) bez nutnosti přechodu na by-pass;
 • výstupní frekvence volitelná 50 nebo 60 Hz, takže UPS může fungovat zároveň jako frekvenční měnič (60-50, popř. 50-60Hz). Při této funkci je nutně zablokován by-pass;
 • patentovaný bateriový test, který neovlivňuje nabíjecí režim baterií;
 • není-li potřebný provoz ON-LINE, možnost práce v režimu OFF-LINE a tím zvýšení účinnosti na 98%;
 • volitelná funkce „LOAD WAITING“, která vypíná invertor a převádí UPS na by-pass, klesne-li zátěž výstupu pod nastavenou mez (úspora energie např. v nočních hodinách). Zapnutím spotřebiče a zvýšením zátěže UPS automaticky přejde do normálního režimu;
 • řízení rychlosti ventilátorů v závislosti na zatížení a teplotě okolí;
 • nízká hlučnost – ve vzdálenosti 1m je < 40dB;

Ochrany

 • hlídání zapojení pracovního nulového vodiče;
 • hlídání napětí mezi fází a pracovní nulou na výstupu UPS; hlídání spojení PE a N na výstupu
 • ochrana proti zkratu;
 • ochrana proti přetížení;
 • ochrana proti nadměrnému dobíjení.;
 • omezení nárazového proudu při zapínání.

Software a komunikace

UPS Communicator:
• umožňuje provádět obdobné funkce jako lze provádět přímo z LCD

UPS SuperviSor nahraný na CDROMU:
• podporuje operační systémy jako např. Novell Net Ware, UNIX, IBM OS/2, WINDOWS NT, MS WINDOWS, SUN SOLARIS LINUX a další;
• Provádí resp. podporuje řízený „shutdown“ výpočetní techniky a UPS, umožňuje komunikaci prostřednictvím SNMP protokolu (SNMP adapter jako option), podporuje zasílání zpráv o stavu UPS prostřednictvím e-mail, apod.

Telediagnostika GSM
• Modul telediagnostiky GSM umožňuje vzdálené monitorování stavu UPS prostřednictvím SMS zpráv zasílaných na zvolená čísla mobilních telefonů